PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring Sea & See  

Sea & See gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. In dit document lees je hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om gaan.  Sea & See voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming). Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen er alles aan doen om dit vertrouwen niet te schaden. Je hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Op deze pagina communiceren we transparant met jou over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kunt nemen indien je je zorgen maakt.    

Verzamelde persoonsgegevens  

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening (verkoop van producten of het verstrekken van informatie) richting jou te waarborgen. Sea & See verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen.    

Sea & See verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:  

 —   Het verlenen en factureren van onze diensten/goederen

 —   Verzenden van onze nieuwsbrieven

 —   Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren

 —   Het verstrekken van informatie over onze activiteiten

—    Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte 

Het gaat om één of meerdere van de volgende gegevens:  

Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige gegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie.    

 

Nieuwsbrief  

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Zowel aan hen die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen als aan klanten die iets besteld hebben sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct kan afmelden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen.    

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen  

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Sea & See, en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie door te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdraging van je gegevens, alsook een bezwaar tegen verwerking van je gegevens, sturen naar info@sea-and-see.com t.a.v. Alexandra Steverink.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, en waar relevant actuele kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van je vennootschap. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy. Sea & See zal zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op je verzoek reageren.    

 

Bewaartermijn gegevens en inzage  

Sea & See bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Sommige gegevens bewaren we op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van je hebben ook nadat onze dienstverlening aan jou is beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging indienen zoals hierboven beschreven.    

 

Delen met anderen  

Sea & See verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sea and See blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.    

 

Cookies die wij gebruiken  

Sea and See gebruikt alleen technische en functionele cookies.  Daarnaast gebruikt Sea and See analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.    

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Sea and See neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sea-and-see.com t.a.v. Alexandra Steverink.

 

Wijzigingen  

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.